x

Hasta Bakım Hizmetleri 

Hasta bakım Hizmetleri ; Ülkemizde yaşlı ve hastaların günlük hayatlarında yapamadıkları işlere yardım etmek ve  tedavileri esnasında gerekli yardımın sağlanmasıdır. Hasta Bakımı yapacak  kişilere Hasta Bakıcı denilmektedir.

Bakım Hizmetleri Hasta BakımHizmetleri Bak m Hizmetleri y
                 Bakım Hizmetleri

Ülkemizde hasta bakım hizmeti ile diğer ülkelerde  bakım hizmetlerini karşılaştırdığımızda her ülkenin uygulamış olduğu siyasi ve ekonomik politikaları kapsamında değişiklik göstermektedir.

İnsana layık bir bakım tabii olmalı ve yasal olarak desteklenmeli. Bakıcı sayısının yetersizliğinden şikayet çi olunmaktadır.Almanya’da bakıma muhtaç yaşlı sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. bunun önlemini almak hükümet’in ve belediyelerin sorumluluğundadır. Medya bakım evinde yarı susuz kalmış, açık yaralı bakım evi sakinlerinden ve
yaşlıları tuvalete götürmeye zamanları olmayan bakıcılardan haberler veriyor. Bakım evindeki
insanlarla sosyal ilgilenme hayal olmuş artık. Bu işlemin dışarıdan ücret mukabili kendi imkanlarıyla yapılması önem kazanmaktadır.

Yatılı Hasta Bakıcı Hizmeti ; hastanede veya evde yaşlı ve hastaların devamlı yanında bulunarak  yapılan  hizmeti kapsamaktadır.

Yatılı Hasta Bakıcı  Hasta BakımHizmetleri Yat l  Hasta bak c  s
                Yatılı Hasta Bakıcı

Yaşlı bakım Hizmeti  ; Yatılı veya gündüzlü olarak yaşlıların  hizmetinin yapılması işlemidir.

Hastanede refakat Hizmetleri ; hastaların hastanede bakımı ve gündelik aktivitelerinin yaptırılması işlemlerini kapsamaktadır.

Hastanede Refakatçi  Hasta BakımHizmetleri Hastanede Refakat i s
             Hastanede refakatçi

Hastaların gerektiği gibi yatış şekillerinde aralıklarla bir değişiklik yapılmadığından%41 nde Dekubitus dediğimiz yarasal cilt açılmaları meydana gelmiştir. Buradan hareketle  hastaların  bakım yetersizliğini göstermektedir. %20 sinde inkontinenz denilen idrarını tutamama rahatsızlığına ilişkin  40 yaş üstünde hastaların çoğunluğu görülmektedir.Bunlara yardım sağlanılmıştır. Denetim esnasındaki olumsuz bakım durumunun daha hastalar zarar verecek nitelikte olmadığı tespit edilmiş ve hemen eksikliklerin karşılanması doğrultusunda ikaz edilip gerekenlerin yapılması sağlanmıştır.

Ülkemizde bakım Hizmetleri   ile ilgili hükümetimiz ve Belediyelerin titiz bir çalışma yapmaktadırlar. Huzur evleri ve yaşlı bakım merkezleri  ile ilgili  ileriye yönelik çalışmalar da gözlenmektedir.

Avrupa ülkelerinde  ve Türkiye’de Hasta Bakım Elemanı sayısı yetersiz olduğundan bu  işlemi özellikle  Kırgızistanlı  , Özbekistanlı, Türkmenistanlı  ve Gürcistanlı   personel tarafından yapılmaktadır.

Hasta Bakım Elemanı  Hasta BakımHizmetleri Hasta Bak m Eleman  ss 1
                 Hasta Bakım Elemanı

Hasta ve yaşlılarımızın bakımında özellikler personel seçimi en önemli husustur. Personelin titizlikle bulunması, kişisel ve duygusal zeka testlerinin yapılması   ve işe göre ehil olup olmadığının tespit edilmesi çok önemli ve önceliklidir.

Seçilecek personeli  temiz, güvenilir , deneyimli ve merhametli olması  olmazsa olmaz özelliklerdir.

saygılarımla…..

 

Yorum yaz