x

Hasta Bakıcı ve Bebek Bakıcısı   Hasta bakımının iyileştirilmesi, tüm sağlık hizmeti sağlayıcıları için, yüksek düzeyde hasta memnuniyeti elde etme amacı ile bir öncelik haline gelmiştir. Halk arasında daha fazla farkındalık, daha iyi bakım talepleri, daha keskin rekabet, daha fazla sağlık hizmeti düzenlemesi, tıbbi uygulama hatası davalarındaki artış ve kötü sonuçlara ilişkin endişeler bu değişime katkıda bulunan etkenlerdir.

Hasta bakımının kalitesi esas olarak altyapı kalitesi, eğitim kalitesi, personelin yetkinliği ve operasyonel sistemlerin verimliliği ile belirlenir. Temel gereksinim, ‘hastaya yönelmiş’ bir sistemin benimsenmesidir. Sağlık hizmetlerinde mevcut sorunlar hem tıbbi hem de tıbbi olmayan faktörler ile ilgilidir ve her iki yönü geliştiren kapsamlı bir sistem uygulanmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sistemleri, kalite ve maliyetin düzelmesi hasta bakımında eşit fırsatlarla dengelenmesi gerektiğinden daha büyük bir zorluk ile karşı karşıyadır.

  Tıbbi Olmayan Yönler

   Hastanın tıbbi bakım sistemindeki en önemli kişi olması, sistemde çalışan herkes tarafından tanınmalıdır. Bu tek faktör, herhangi bir hastanede hasta bakımında önemli bir fark yaratır. Gelişmekte olan ülkelerde finansal kısıtlamalar çoğu kez bakım kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. Bu, maliyet iyileşmesini vurgulayan yönetim sistemlerinin tanıtımıyla düzeltilebilir. Deneyimlerimiz, yüksek kaliteli hizmetler için ödeme yapabilecek hastaları çekmek için bir sistemin geliştirilmesinin gerektiğini ve böyle bir sistemin ödeyemeyen hastalara uzatılması gerektiğini göstermektedir. Bu sistem, yüksek kaliteli bakım ve iyi maliyet kurtarma avantajlarına sahiptir. Hasta bakımını iyileştirmek için ele alınması gereken bazı konular aşağıda sıralanmıştır.

 1. Erişim . Sağlık hizmeti isteyen herkese hem hastanenin hem de hekimin erişilebilirliği ve erişilebilirliği sağlanmalıdır.
 2. Bekleme . Tüm servislerin bekleme süreleri en aza indirilmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, hizmetlere olan yüksek talep çoğu zaman bunu büyük bir sorun haline getirmektedir. Bununla birlikte, hasta yanıtlarının ve diğer verilerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve sistemde gerekli değişiklikleri yapmak için bu geri bildirimin kullanılması yoluyla etkili bir şekilde ele alınmalıdır.
 3. Bilgi . Hem tıbbi hem de idari tüm prosedürler hakkında hasta bilgisi ve talimatı çok açık olmalıdır. İyi eğitimli hasta danışmanları, hasta ile hastane personeli arasında etkili bir bağlantı kurar ve hastanın deneyimini daha iyi hale getirir ve hekimin görevi daha kolaylaşır.
 4. Yönetim . Check-in ve check-out prosedürleri ‘hasta dostu’ olmalıdır. Örneğin, hastalar için, hastaları ya da aileleri hastanede başka bir ofise ya da kontrole gitme ihtiyacını ortadan kaldırarak ve orada uzun bir süre beklemek zorunda bırakarak, hastalarını odalarına boşaltma sistemi kurduk. Bu hastalar tarafından olumlu karşılandı.
 5. İletişim . Hasta ve aile ile olası gecikmeler hakkında iletişim kurmak, çok fazla hayal kırıklığı ve kaygıya yol açabilecek bir faktördür. Tam zamanlı Yönetici ile özel bir ‘Hasta Bakım Departmanı’ oluşturulması kurumumuza önemli ölçüde yardımcı oldu ve hastalarımız ve aileleri ile olan etkileşimlerimizi artırdı.
 6. Yan Hizmetler . İletişim, yiyecek vb. Diğer hizmetler hem hastalara hem de ailelere katılmalıdır.

  Tıbbi Yönler

  Hasta bakımının tıbbi yönleri çoğu sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından daha iyi anlaşılmaktadır. Bu, tıbbi ve teknik uzmanlığın kalitesine ve uygulamadaki ekipman ve kalite güvence sistemlerine bağlıdır. Aşağıdaki faktörler hasta bakımının iyileştirilmesine katkıda bulunur.

  1. Eğitimli personel. İyi eğitimli ‘Göz Bakımı Ekibi’, istenen sonuçlarla yüksek kalitede bakım sağlamak için kritik öneme sahiptir. Yeterli personel eksikliği ve mevcut personel için yeterli eğitim olanaklarının olmaması büyük sorunlardır. Eğitimsiz veya yetersiz eğitimli insanları işe almaya teşvik edilmeli. Eğitim programlarının sayısı artırılmalı ve mevcut programlar geliştirilmelidir. Tüm eğitim kurumları / programları için mevcut tek tip bir temel müfredatın yapılması standardizasyonu getirmeye yardımcı olmalıdır.
  2. Kaliteli Göz Bakımı. Katarakt cerrahisi ve diğer yaygın cerrahi prosedürlerin sonuçları hakkında kaygı vardır. Kalite güvence sistemlerinin hasta bakımının her alanında kullanılması kritik önemdedir. Örneğin, ameliyathanelerde asepsiye bağlılık, ameliyat sonrası morbiditenin azaltılmasına yardımcı olacaktır ve teşhis tekniklerinde oftalmologların uygun şekilde eğitilmesi, görme tehlikesi taşıyan hastalıkların daha iyi kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır.
  3. Ekipman. Gerekli tüm ekipman yerinde olmalı ve düzgün bir şekilde muhafaza edilmelidir. Bu tıbbi sistemin performansı için hayati önem taşır ve daha iyi sonuçlara önemli ölçüde katkıda bulunur. Kabul edilebilir standartlara sahip göz teçhizatı ekipmanı artık makul fiyatlarda mevcuttur ve buna uygun bakım sistemleri eşlik etmelidir.
  4. Uygun Aletlerin Kullanımı. Kaliteli enstrümanlar artık düşük maliyetle temin edilebilir. Belirli bir işlem için uygun stok kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ile maliyetler düşebilir.
  5. Uygun İlaçların Kullanımı. Düşük maliyetli ilaçlara erişim, uygun bakım için mutlak bir zorunluluktur.
  6. Yeni Teknolojilerin Kullanımı. Sürekli olarak bakım kalitesini artıran yeni teknolojilerin kullanılması önemlidir. Tabii ki, bu, maliyet verimliliği referans alınarak yapılmalıdır.

  Hasta bakımının iyileştirilmesi dinamik bir süreçtir ve tıbbi bakım personelinin zihninde en üst düzeyde olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için hastaya duyarlı bir sistemin geliştirilmesi ve sürdürülmesi en kritik noktadır. Hem tıbbi hem de tıbbi olmayan hasta bakımının her alanında kaliteye dikkat etmek önemlidir.

Yorum yaz